آزمایشات مختلف بر روی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

ورق های کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند پس از طی آزمایشات و تست های متعدد موسسات معتبر بین المللی و داخلی از قبیل دانشگاه مهندسی مواد شیراز ، موسسه تحقیقاتی رنگ امیر کبیر – مترا ، مرکز پژوهش متالوژی رازی ، شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز و مطابق با نتایج موفقیت آمیز حاصل ، موفق به اخذ استاندارد های و گواهینامه های ملی و بین المللی از جمله استاندارد CE تاییدیه کیفیت اروپا جهت صادرات می باشد . مجموعه کارخانجات پرمیوم باند پس از گذارندن ممیزهای دشوار و انجام آزمونهای مختلف موفق به دریافت مدارک در زمینه های کامپوزیت آلومینیوم و شاخص های مدیریت کیفیت محصول و رعایت استاندارد های جهانی گردید .

برخی از آزمایش هایی که بر روی ورق کامپوزیت انجام می شود :

۱-ضخامت پوشش
۲- آزمون براقیت
۳- سختی سنجی مدادی پوشش
۴- آزمون انعطاف پذیری پوشش
۵- آزمون ضربه – سقوط آزاد
۶- آزمون چسبندگی – برش عرضی
۷- آزمون مقاومت در آب جوشان
۸- آزمون مقاومت در برابر اسید
۹- آزمون مقاومت در برابر بازها
۱۰- آزمون سوراخ شدگی
۱۱- آزمون اندازه گیری استحکام چسبندگی لایه ها
۱۲- آزمون خمش
۱۳- آزمون تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی
۱۴- آزمون تعیین دمای انحراف گرمایی
۱۵- آزمون سرعت اشتعال