اجرای نمای کرتین وال (ضد زلزله):

ساختار این نوع نما هم مانند لامل ها پروفیل های ضخیم و قوی آلومینیومی می باشد

که بعد از آماده سازی توسط نبشی های آهنی ، که دارای شیارهای لوبیایی است مستقیما

به صفحه پلیت (صفحه بولت) یا شاسی نصب ، مونتاژ (شبکه) و ریگلاژ می شوند.

در مدل نمای کرتین وال مجددا با پروفیل هایی که فرم و نحوه ساخت آن دقیقا شبیه فریم لس می باشد

، فریم ها ساخته شده و روی لامل ها نصب می شوند.

نمای کرتین وال در کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهان بسیاری دارد.

اجرای نمای کرتین وال(ضد زلزله)

اجرای نمای کرتین وال(ضد زلزله)