جدول مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت

جدول مقایسه وزن کلیه نماها با یکدیگر


ردیف نوع مصالح وزن هر متر مربع( با مصالح زیر سازی )
۱ سنگ گرانیت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
۲ انواع نمای سیمانی ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم
۳ شیشه ۶ میل با پروفیل آلومینیومی ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم
۴ ورق آلومینیوم ۴ میلیمتر ۲۵ کیلوگرم
۵ ورق آلومینیوم کامپوزیت ۱۵ کیلوگرم

مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت گرانیت پرمیوم  باند با متریال های مشابه


ردیف نوع متریال قیمت متریال بر اساس ( متر مربع ) زمان اجرایی متریال دستمزد اجرا هزینه مصالح زیر سازی نام متریال
۱ سنگ طبیعی ۰۰۰/۲۰۰ تا ۰۰۰/۴۰۰ ( تومان حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۰۰۰/۵۵ ( تومان) ۰۰۰/۱۵ ( تومان) آتش کوه ( خاص )
۲ سنگ طبیعی ۰۰۰/۹۰ تا ۰۰۰/۳۵۰ ( تومان) حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۰۰۰/۵۵ ( تومان) ۰۰۰/۱۵ ( تومان) عباس آباد
۳ سنگ مصنوعی ۰۰۰/۱۰۰ ( تومان) حدود ۱۰ ماه ۰۰۰/۶۰ ( تومان) ۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۶۰( تومان) UV
۴ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ ۰۰۰/۸۴ ( تومان) حدود ۴ الی ۵ ماه ۰۰۰/۵۰ ( تومان ) ۰۰۰/۲۰ ( تومان) طرح سنگمورد نظر کارفرما
۵ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح معمولی ۰۰۰/۵۵ تا ۰۰۰/۷۵ (تومان) حدود ۴ الی ۵ ماه ۰۰۰/۵۰ ( تومان ) …/۲۰ ( تومان ) طرحمورد نظر کارفرما

مقایسه ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم  باند با آلومینیوم و استیل


نوع استیل آلومینیوم پرمیوم باند
وزن ۱٫۵ Mm : 11.47 Kg/m2 ۳ Mm : 8.0 Kg/m2 ۴ Mm : 5.48 Kg/m2
میزان هموار بودن ناصاف ناصاف خیلی صاف
عایق گرمایی ضعیف ضعیف بهترین
عایق صوتی ۵ دسیبل ۱۵ دسیبل ۲۵ دسیبل
واکنش در برابر انعکاس صوت بالا متوسط کم
ثبات رنگ بی ثبات بی ثبات بهترین
مقاومت در برابر عوامل جوی خوب خوب خوب
مقاومت در برابر آتش خوب خوب خوب
طرز ساخت خیلی سخت سخت آسان
تحویل کند کند سریع
قیمت کل گران قیمت متوسط مقرون به صرفه
نگهداری و محافظت آسان آسان آسان
نصب کند کند سریع