مزایای نمای کرتین وال:

1- قابلیت نصب بازشو مخفی

2- فریم های ثابت مانند فریم لس مستقیما در محل خود پیچ نمی شوند.در این سیستم در هر فریم

چند عدد نگهدارنده یا لقمه به صورت کشویی انداخته شده و فریم ها توسط این لقمه ها در جای خود پیچ می شوند.

 از آنجایی که لقمه ها در فریم ها قابلیت تکان خوردن دارند لذا در زمان زلزله ، توفان های شدید ،

ناگونیا شدن لامل ها در هنگام لرزش و تغییر سایز در زمان انقباض و انبساط ، پنجره ها فضای کافی

برای بازی و تکان خوردن دارند و فشاری به شیشه ها  وارد نمی شود.

3- نصب شیشه های دو جداره

4- دارای لاستیک جهت آب بندی ، هوا بندی

5- پروفیل های پنجره دارای یک لایه جنس عایق (پلی آمید) در وسط می باشد به طوری که بخش بیرونی

و داخلی پنجره را جدا می کند به این ترتیب بهترین نوع سیستم  برای جلوگیری از انتقال گرما ،

سرما و صوت به نام ترمال بریک معرفی می شود

6- عدم یا حداقل دید پروفیل آلومینیوم از سمت بیرونی نما

7- فرم  بازشوها به صورت کلنگی (بازویی) می باشد.

8- نمای ضد زلزله جهت اجرای ساختمان هایی با ارتفاع کم تا ارتفاع زیاد قابلیت اجرایی دارد

مزایای نمای کرتین وال

مزایای نمای کرتین وال

مزایای نمای کرتین وال

مزایای نمای کرتین وال