مقایسه ورق کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند با متریال های مشابه

 

با فراگیر شدن استفاده نمای کامپوزیت ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند نیز وارد بازار شدند و به دلیل داشتن خصوصیاتی چون زیبایی و استحکام چوب در قالب پانل های سبک ضد فرسایش ، ضد پوسیدگی و قابل اجرا در اشکال مختلف ، محبوبیت خاصی در بین معماران و سازندگان ساختمان یافته اند . ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند ، در طی فرایند پیچیده تکنولوژی رنگ فلوروکربن تولید می شوند که از تمامی مزایای دیگر ورق های کامپوزیت آلومینیومی برخوردار می باشند.

ردیف نوع متریال قیمت متریال بر اساس ( متر مربع ) زمان اجرایی متریال دستمزد اجرا هزینه مصالح زیر سازی نام متریال
۱ سنگ طبیعی ۲۰۰/۰۰۰ تا ۴۰۰/۰۰۰( تومان) حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۵۵/۰۰۰( تومان) ۱۵/۰۰۰( تومان) آتش کوه ( خاص )
۲ سنگ طبیعی ۹۰/۰۰۰ تا ۳۵۰/۰۰۰( تومان) حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۵۵/۰۰۰( تومان) ۱۵/۰۰۰( تومان) عباس آباد
۳ سنگ مصنوعی ۱۰۰/۰۰۰( تومان) حدود ۱۰ ماه ۶۰/۰۰۰( تومان) ۵۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰( تومان) UV
۴ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ پرمیوم باند
۸۴/۰۰۰( تومان) حدود ۴ الی ۵ ماه ۵۰/۰۰۰( تومان ) ۲۰/۰۰۰( تومان) طرح سنگمورد نظر کارفرما
۵ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح معمولی پرمیوم باند
۵۵/۰۰۰ تا ۷۵/۰۰۰ (تومان) حدود ۴ الی ۵ ماه ۵۰/۰۰۰ (تومان ) ۲۰/۰۰۰( تومان ) طرحمورد نظر کارفرما