نمونه کار نمای کامپوزیت سردر داروخانه

پروژه اجرا شده به سبک تمام کلیپس نمای کامپوزیت سردر داروخانه . متراژ کار 67 متر تاریخ اجرا اردیبهشت 96

عکس های مربوط به پروژه