نمونه کار نمای کامپوزیت ورودی پمپ بنزین

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک فیکس نمای کامپوزیت ورودی پمپ بنزین

. متراژ کار 160 متر تاریخ اجرا فروردین 96

عکس های مربوط به پروژه