نمونه کار نمای کامپوزیت پمپ بنزین

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک فیکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین

. متراژ کار 1300 متر تاریخ اجرا مرداد 95

عکس های مربوط به پروژه