ورق کامپوزیت برس خورده (براش)

از دیگر طرح های زیبا که توسط ورق کامپوزیت به روی نمای ساختمان ها راه یافت ورق کامپوزیت برس خورده است که دارای خطوطی موازی در طول ورق می باشد . نکته مهم در استفاده از این ورق این است که باید همواره جهت رنگ خوردگی ورق هنگام نصب رعایت شود و داری نظم صحیح باشد. استفاده از ورق برس خورده نیز همچون سایر ورق ها جلوه ای متفاوت و زیبا به نما می بخشد.