ورق کامپوزیت طرح آینه

ورق کامپوزیت طرح آینه از دیگر تولیدات شرکت های تولید کننده ورق می باشد که به جلوه ی نما زیبایی چشمگیری می بخشد بکارگیری این مدل ورق در ایران نیز خالق آثار بسیار زیبا بوده . انعکاس تصویر در این ورق مانند آینه می باشد .تمیز نگه داشتن ورق طرح آینه مهم می باشد.