ورق کامپوزیت طرح سنگ

یکی از طرح های زیبا که توسط ورق کامپوزیت به روی نمای ساختمان ها راه یافت ورق طرح سنگ است که بسیار بصرفه و اقتصادی میباشد و جایگزین عالی برای سنگ و آجر  به دلیل وزن کم مورد استقبال مهندسین اجرایی قرار گرفته است.