کالرچارت رنگبندی ورق کامپوزیت نیووال newwall


سیلور براق     nw-010

نوک مدادی سیلور     nw-011

شامپاین سیلور     nw-012

طلایی براق     nw-013

سفید خالص     nw-015


سفید مختلط     nw-016

سفید عامی     nw-017

آلومینیوم     nw-018

قرمز مات     nw-019

نوک مدادی مرواریدی     nw-020

سیلور دلفینی     nw-021

بلک سیلور     nw-022

رز سیلور     nw-023


سبز سیلور     nw-024

زرد خالص     nw-025

زرد زعفرانی     nw-026

یاقوت زعفرانی     nw-027

قرمز خالص     nw-029

سبز     nw-030

سبز فنلاندی     nw-031

آبی پرطاووسی     nw-032

سبز محیطی     nw-033

سبز ارتشی      nw-034

نوک مدادی محیطی     nw-035

خاکستری ساحل     nw-036

خاکستری تیره     nw-037

مشکی براق     nw-038


مشکی خالص     nw-039

مشکی مرواریدی     nw-040


بیک     nw-041

آبی دریایی     nw-042

آبی     nw-043

آبی تیره     nw-044

سیلور آیینه ای     nw-045


طلایی آیینه ای     nw-046

طلایی زلال     nw-047

مسی زلال      nw-048

برنجی     nw-049

نوک مدادی      nw-050

سفید طرح دار      nw-051

برنجی متالیک براق     nw-052

قرمز نسکافه ای     nw-053

نسکافه ای      nw-054

استیل ضد زنگ برس خورده      nw-055

سیلور برس خورده     nw-056

طلایی برس خورده     nw-057

مسی برس خورده     nw-058

قرمز برس خورده     nw-059

سبز برس خورده     nw-060

مشکی برس خورده     nw-061

قرمز امپراطوری     nw-062

قرمز برس خورده     nw-064

کرم دهبید     nw-065

امپراطور     nw-066

قهوه ای بالتیک     nw-067

سبز جنگلی      nw-068


مشکی     nw-069